обыз

  • 41шалғыш — зат. Шекті аспаптардың ішегін ысатын ысқы; ысқыш. Енді елгезек ш а л ғ ы ш қиялай көлденеңдеп, дірілдеп тұрып алуды шығарды. Қолтығы сөгілген қобыз ш а л ғ ы ш қ а барабар үн бере бастады (Қаз. әдеб., 25. 12.1981, 9) …

    Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі